fbpx

Hvad skal jeg med en bestyrelse?

Den hastigt voksende interesse for bestyrelsesarbejde og bestyrelsesuddannelser lægger nu et indirekte pres på ejerlederne, som bliver udsat for en konstant regn af velmenende mennesker, der vil hjælpe dem med at styre deres forretning. “Hvad skal jeg så med en bestyrelse?” tænker du måske. Det er da heller ikke alle forretninger, hvor en bestyrelse giver mening, og som med alt andet, er det en opvejning, den enkelte bør tage. I det følgende vil vi komme ind på fordele og ulemper ved en bestyrelse for at lette dine overvejelser.

Ulemper – Jeg skal ikke have nogen til at belære mig om mit arbejde

Ejerledere i SMV’er er traditionelt dygtige, fremsynede, arbejdsomme mennesker, der har lagt RIGTIG mange timer i deres virksomhed. Og selv om de godt ved, at den ikke altid fungerer helt optimalt, så har de styr på, hvad der sker hver dag og hvor pengene kommer fra.

Når spørgsmålet om en bestyrelse rejses, melder følgende spørgsmål sig ofte i hovedet på ejerlederne:

– Mere arbejde! Hvem skal nu sørge for, at dét kommer til at fungere?

– Flere mennesker i virksomheden at forholde sig til.

– Mennesker med lange uddannelser og mange meninger.

– Hvor skal de mennesker komme fra?

– Hvad koster det?

– Hvad betyder det at have en bestyrelse? Skal jeg have fat i en advokat?

Og sidst, men ikke mindst, melder tanken sig: Hvad vil alle disse mennesker tænke om det, jeg har bygget op, og måden jeg styrer tingene på?

Hvordan skal ejerlederne forholde sig til de mange spørgsmål? De har jo ikke nødvendigvis hverken tid eller lyst til at tage en uddannelse i bestyrelsesarbejde.

 

Nedenfor berører vi fordelene, der følger med en bestyrelse, efterfulgt af vores bud på hvordan nogle af spørgsmålene skal besvares.

 

Fordelene ved en bestyrelse – når vækst og mål indfries

Den (nye) store interesse for ejerledede virksomheder vil uden tvivl på længere sigt betyde kraftig vækst for rigtig mange af dem.

En nyere undersøgelse fra Dansk Industri påviser, at virksomheder med mindst ét eksternt medlem i bestyrelsen har haft en 14% større værditilvækst end virksomheder uden eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Så væksten er inden for rækkevidde, og der er mange bestyrelsesressourcer at trække på, når ejerlederen er klar til at tage skridtet ud og få en professionel bestyrelse.

De klare fordele ved en bestyrelse er fx:

– Dokumenteret sandsynlighed for større vækst.

– Bestyrelsen giver sparring og udfordrer ejerlederen på virksomhedens drift og generelle tanker og idéer om virksomheden.

– Bestyrelsen medvirker til at skabe et rum til refleksion, og tvinger ejerlederen til at tage sig tid til at tænke sig om, så virksomheden kan skifte retning fra en driftstilgang, mod en mere strategisk og fremtidsorienteret tilgang.

– Bestyrelsen hjælper med at holde fokus og følge op på, om målene er nået, og om der arbejdes i den retning, der er aftalt.

– Bestyrelsen medvirker til at skabe et stærkt netværk for virksomheden, så de kontakter og forbindelser virksomheden mangler, eller gerne vil have, skabes via medlemmerne og deres netværk.

– Bestyrelsen tilfører virksomheden ekstra ressourcer og fungerer som vidensbank inden for specifikke områder.

Hvordan kommer vi så i mål?

Først og fremmest skruer vi lidt ned for bestyrelsessnakken og tager i stedet udgangspunkt i ejerledernes hverdag og helt enkel ting som f.eks. en handlingsplan.

Hvad har ejerlederen brug for her og nu?

– Hvilke problemstillinger rører sig i den enkelte virksomhed?

– Hvordan gør vi ejerlederen og virksomheden klar til en professionel bestyrelse? Eller måske et Advisory Board?

Det starter med en 1-til-1-snak mellem ejerlederen og en erfaren person fra erhvervslivet, hvor alle ovenstående spørgsmål vendes og diskuteres. Derefter skal der udarbejdes en plan så ejerlederen og virksomheden bliver klar til at eksterne øjne kigger med; ikke fordi der foregår noget kriminelt eller ulovligt, men de fleste vil jo også gerne rydde lidt op derhjemme, før de får gæster. Og for en virksomhedsejer er der, ud over den almindelige oprydning, måske et par processer eller manuelle rutiner, man godt lige vil have på plads først. Ikke mindst fordi det så bliver nemmere at forklare udefrakommende, hvad der foregår.

Gennem de seneste måneder har vi haft mange snakke med ejerledere. Det er vores klare overbevisning, at de fleste ejerledere er mere indforståede med at starte rejsen mod en professionel bestyrelse med etablering af et Advisory Board.

Hvad tænker du?

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?