fbpx

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over 50% af medarbejderne på et eller andet tidspunkt i løbet af det år diskuterede mental sundhed på deres arbejdsplads.

Virksomheder prioriterer også i højere og højere grad medarbejdernes velbefindende. Ikke mindst ved at orientere ledere om hvordan stress bedst håndteres.

Mentale sundhedsdage er blevet en ting og flere virksomheder giver medarbejderne mulighed for terapi.

Når det handler om forståelsen af, hvad der påvirker medarbejdernes trivsel, har virksomheder stadig rum til ny viden. Og her kan trivselsundersøgelser hjælpe med at kortlægge udfordringerne og danne grundlag for fremtidige personalestrategier og politikker, der i højere grad opfylder medarbejdernes behov.

– Definere trivselsundersøgelser og forklare, hvorfor de er gavnlige

– Forklare nogle af de bedste metoder til at gennemføre trivselsundersøgelser

– Dele 45 eksempler på spørgsmål til trivselsundersøgelser

Hvad er en trivselsundersøgelse?

En trivselsundersøgelse er i bund og grund et spørgeskema, som arbejdsgivere bruger til at måle deres medarbejderes trivsel.

Spørgeskemaet indeholder en række lukkede og åbne spørgsmål inden for områder som:

  • Balance mellem arbejde og privatliv (Work-life balance)
  • Arbejdsbyrder
  • Stressniveau
  • Mental sundhed
  • Fysisk helbred
  • Personlige behov og interesser

Trivselsundersøgelse giver lederne bedre fornemmelse af, hvordan medarbejderne har det, både fysisk og mentalt. Santidig giver undersøgelserne ledelsen indblik og mulighed for at tage fat på trivselsrelaterede problemer og finde metoder til at understøtte medarbejderne på.

‍Hvorfor gennemføre trivselsundersøgelser blandt medarbejderne?

En trivselsundersøgelse opfordrer medarbejderne til at være helt ærlige og skal naturligvis altid være anonyme, så man får de mest rigtige svar på, hvordan arbejdsmiljøet påvirker medarbejdernes fysiske og mentale helbred.

At du som arbejdsgiver bekymrer dig om medarbejdernes velbefindende, viser dine medarbejdere, at de betyder noget for din virksomhed. Så sørg for at følge op og gør noget ved de udfordringer undersøgelserne viser!

‍For dig som arbejdsgiver får du en mere stabil og positiv arbejdsplads, når du har fokus på at øge trygheden.

Når folk føler sig trygge på, er de mere tilbøjelige til at udtrykke sig åbent, tage chancer og begå fejl uden frygt for repressalier. Svar på åbne spørgsmål som: “Hvad ville få dig til at føle dig mere tryg på arbejdspladsen?” kan give dig et klart billede af, hvad du skal gøre for at gøre din organisation mere støttende.

‍Hvordan laver man en effektiv trivselsundersøgelse

En effektiv trivselsundersøgelse skal være anonym, kort og indeholde en blanding af lukkede og åbne spørgsmål.

Trivselsundersøgelser giver dig mulighed for at finde frem til underliggende problemer eller hjælpe dig med at finde måder at gøre en god arbejdsoplevelse fantastisk.

‍Inkluder lukkede og åbne spørgsmål

Du kan blive fristet til at begrænse din undersøgelse til lukkede spørgsmål, fordi de er kortere at besvare, hvilket øger sandsynligheden for, at folk udfylder dit spørgeskema. Det gør det også lettere at indsamle og behandle data hurtigt, da du ikke behøver at læse lange svar igennem for at få meningsfuld indsigt.

Det er dog vigtigt at bruge en blanding af lukkede og åbne spørgsmål. Når du stiller åbne spørgsmål, kan respondenterne dele perspektiver, som du ikke forventede og ikke kunne have forudset, da du udarbejdede din undersøgelse. Derudover kan teammedlemmer have forslag til løsning af arbejdsrelaterede problemer, som de ikke ville kunne uddybe med lukkede spørgsmål.

‍Hold det kort

Generelt bør medarbejderundersøgelser ikke tage lang tid at gennemføre, og trivselsundersøgelser bør højest tage 20 minutter. Det skyldes, at folk måske ikke er motiverede til at udfylde en undersøgelse, hvis de tror, at det vil tage lang tid.

Desuden er det bedst at holde din undersøgelse kort, fordi det kan være udfordrende eller endda følelsesmæssigt drænende for nogle respondenter at tale om deres velbefindende, uanset hvor velmenende dine spørgsmål er.

Vis du tager det alvorligt

Du ønsker helt sikkert ikke at overbelaste medarbejderne med for mange undersøgelser i løbet af året. Men vidste du, at undersøgelsestræthed handler mindre om antallet af undersøgelser, du sender ud, og mere om passivitet?

Hvis du kun bruger undersøgelser til dataindsamling og ikke gør noget med resultaterne, kan teammedlemmerne føle sig skuffede og føle, at de råber ind i en dyne.

En effektiv måde at underbygge dine trivselsundersøgelser er ved at dele din foreløbige handlingsplan, før nogen besvarer dine spørgsmål. Fortæl f.eks. medarbejderne, at du vil bruge dataene til at informere om dine kommende wellness-initiativer – og giv konkrete.

‍Gør det anonymt

Trivselsundersøgelser beder folk om at afsløre aspekter af deres privatliv, så det skal naturligvis være anonymt.

Anonymiteten sikrer også en højere svarprocent og gør deltagerne mere trygge ved at dele deres oplevelser åbent. Men hvordan sikrer du medarbejderne, at din undersøgelse virkelig er anonym?

Brug ikke brugerdefinerede variabler: Det betyder, at du ikke må bede folk om at afsløre oplysninger om deres alder, kønsidentitet eller andre potentielt selvidentificerende spørgsmål.

‍Formuler åbne spørgsmål omhyggeligt: Bed ikke folk om at være så specifikke i deres svar, at du måske kan regne ud, hvem de er. Brug i stedet åbne spørgsmål, der beder medarbejderene om at komme med længere perspektiver og forslag.

Inkluder spørgsmål om stressniveau, work-life balance og medarbejdernes interesser og behov i dine trivselsundersøgelser.

Målet er at gøre din trivselsundersøgelse så effektiv og omfattende som muligt.  Så når du strukturerer din undersøgelse, skal du bede respondenterne om at vurdere deres svar på lukkede spørgsmål på en Likert-skala. Svarene kan f.eks. variere fra meget uenig til meget enig. Ved åbne spørgsmål skal der være plads til, at medarbejderne kan skrive deres svar.

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Strategiworkshop! Hvordan?

En strategiworkshop er en forretningsmæssig sparring, der definerer din fremtidige strategi og organisationsudvikling. At tage fat og få sat tid af til en strategiworkshop er

Har du et spørgsmål?