fbpx

3 trin til at etablere dit advisory board

Det kan dog også være en stor beslutning at invitere nogen ind for at ”kigge med i virksomheden”. Derfor anbefaler vi disse tre trin til etablering af et advisory board:

  1. Gør klar og sæt mål! Start med at kigge på din virksomhed og vurder hvor du kunne have brug for hjælp. Det er vigtigt at have en idé om, hvad DU vil bruge et advisory board til, for at du kan finde de rigtige mennesker til at hjælpe dig.

Når du har en idé om dine mål, bør du alliere dig med en rådgiver, der kan hjælpe dig med de næste skridt og evt. tage en ledende rolle i dit advisory board. Dermed undgår du, at det bare bliver endnu en opgave til dig selv.

Rådgiveren kan hjælpe dig dels med at udvælge de rigtige kandidater, dels gøre din virksomhed klar til at blive ”vist frem”: Ikke fordi der er noget der skal fejes ind under tæppet, men fordi det er bedre at advisory boardet bruger tid på konkrete fremadrettede projekter, end på at hjælpe dig som ejerleder med at få frigjort tid fra dagligdags rutiner og manuelle processer, der kan optimeres med lidt fokus og et par friske øjne.

  • Find kandidaterne. Sammen med din rådgiver laver du nu en liste med kandidater til dit advisory board, og for hver kandidat formulerer I, hvad den pågældende kan hjælpe dig med, og tilsvarende hvad kandidaten kan få ud af at hjælpe.

Det er vigtigt, at du kigger ud over dem, du kender, og folk i dit direkte netværk. Det er også vigtigt, at du vælger nogen, der tør stille kritiske spørgsmål, og ikke bare er enige med dig – det kan være en fordel at vælge nogen fra andre lignende brancher, nogen fra kundeleddet eller nogen fra en leverandør; de vil alle have et andet syn på din forretning, end du selv har – og det er dét, der er brug for.

Når listen er endelig, tager du fat i kandidaterne – gerne gennem introduktion fra en fælles bekendt, så er succesraten for positive tilbagemeldinger betydeligt højere, end hvis du selv tager direkte kontakt.

  • Indkald til et indledende møde i dit advisory board og lav en løs agenda der hovedsageligt omhandler gensidig præsentation af medlemmerne, en grundig præsentation af virksomheden og de mål du fandt frem til i trin 1.

Sørg for at få aftalt hvor ofte I skal mødes fremover. Vores anbefaling er 4-6 gange årligt anhængigt af de mål, der skal arbejdes med. Det er også en godt idé at aftale et ”strategiseminar” på ca. 4-8 timer kort efter det indledende møde, så I kan lære hinanden at kende og få lavet en konkret plan/strategi. (Vi vender i et senere blogindlæg tilbage med forslag til et årshjul)

Hvad koster et advisory board?

Honoraret til et medlem af et advisory board svinger fra gratis til ca. 25.000 kr. årligt. Men faktisk er det vores erfaring, at de fleste advisory boards kan startes uden andre omkostninger end sandwich og kaffe til møderne. Vi vil dog anbefale at et længere møde, som f.eks. et strategiseminar, inkluderer en egentlig frokost eller en middag.

Afhængigt af de enkelte medlemmers gang i og tilknytning til virksomheden, er det ikke ualmindeligt, at enkelte af medlemmerne modtager et rådgiverhonorar for det konkrete arbejde eller løbende sparring. Dette er dog individuelt fra board til board.

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?