fbpx

Arbejde med FN’s Verdensmål?

Er det noget for ejerledere?

Beregninger fra den internationale Business and Sustainable Development Commission viser, at indfrielse af målene åbner nye markeder;

12.000.000.000.000 $ markedspotentialet

ved at indfri Verdensmålene i 2030 – om året.

Det er da noget at gå efter at få del i!

De yngre efterspørger ansvarlighed hos virksomhederne. Både som medarbejder og som forbruger.

En undersøgelse fra Deloitte viser, at et stort flertal af 24-34-årige lønmodtagere mener, at virksomheder tager alt for lidt ansvar og fokuserer for ensidigt på profit.

Så vil du styrke din evne til at tiltrække fastholde kompetente medarbejdere, er der også god grund til at arbejde med SDG.

Og så er der jo den helt basale grund til at gøre det: Tag medansvar for at vi passer på vores klode og menneskene på den, både nu og i de fremtidige generationer.

Hvordan kommer du i gang med SDG?

 Vi har samlet vores gode råd i overskrifter:

  • Find ud af hvor I kan øge jeres positive indvirkning ved at kortlægge hele værdikæden fra råmaterialer og til efter produktets levetid.

 

Kilde: www.sdgcompass.org

  • Vælg dernæst de indikatorer, der viser sammenhængen mellem SDG og de aktiviteter, virksomheden er en del af. Begynd at indsamle data, så udviklingen kan følges. Prioriter de mulige indsatser mens I tager højde for muligheden for at påvirke positivt og risikoen for at påvirke negativt – eller at virksomheden rammes negativt af indsatserne.
  • Sæt mål for indsatserne. Tænk over ambitionsniveauet. I skal kunne nå barren, men kun hvis I strækker jer – helt som med alle andre målsætninger.
  • Fortæl omverdenen om jeres bidrag til SDG. Det forpligter samtidigt med at det inspirerer andre til at gå med, og det gør medarbejderne stolte af at arbejde i virksomheden.
  • Gør de strategiske mål for SDG bidrag til hverdagshandlinger. Lav en oversigt over de bæredygtige handlinger i allerede gør. Sæt nye handlinger på planen og sørg for at følge op.

Har du en bestyrelse, så begynder arbejdet der. Har du ikke, kunne du måske bruge en Business Buddy for at sparre om, hvordan I kommer i gang og får overblik over processen?

BusinessBuddy arbejder også med verdensmålene

Historien bag verdensmålene

Verdens regerings- og statsledere vedtog i september 2015 FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og arbejdet med målene trådte i kraft d. 1/1 2016.

FN’s 193 medlemslande er således forpligtet til at afskaffe sult og fattigdom, mindske ulighed, arbejde for bedre sundhed, mere kvalitet i uddannelse, anstændige jobs og bæredygtig vækst.

Derudover er der mål for fred og sikkerhed og for partnerskab for handling, hvilket sender et signal om en anerkendelse af, at vi kun lykkes med en integreret indsats.

Der er udarbejdet 17 mål og 169 delmål.

Hvem skal arbejde for målene?

Overordnet set er målene lavet for staterne. Dvs. at der skal lovgives og gøres indsatser for at nå målene. Men staten kan ikke gøre alene.

Erhvervslivet har en afgørende rolle; virksomhedernes løsninger er vigtige for at kunne løse verdens udfordringer. Mange virksomheder er i fuld gang med at bidrage til målene og flere kommer til.

Som privatpersoner kan vi naturligvis også gøre noget. Det er i en anden målestok som enkeltperson eller -familie, men det er en del af en større bevægelse.

Vi kan tænke over vores forbrugsvaner; genbruge, købe bæredygtige produkter, tage offentlig transport/bruge deletransport. Vi kan affaldssortere, mindske brug af plastik/emballage, bruge bæredygtige produkter til bad, vask og tøjvask, spise mindre kød og meget andet.

Læs lidt inspiration fra 7 SMV’er, der arbejder med SDG

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?