fbpx

Advisory Board eller Bestyrelse?

Hvad er hvad, og hvorfor det ene frem for det andet?

For mange lyder begreberne, som om det blot er to ord for det samme, men det er det bestemt ikke. I det følgende vil vi kort beskrive, hvad de to begreber dækker over, herunder de vigtigste forskelle. For det er klart nemmere for en ejerleder at få et Advisory Board, og dermed engageret rådgivning på højt niveau med det samme, end det er at etablere en egentlig bestyrelse.

Så for mange ejerledere starter rejsen mod en bestyrelse med, at man prøver at arbejde sammen med et Advisory Board.

Vi præsenterer ofte vores rolle som Business Buddy som en enmandsbestyrelse. I virkeligheden er der dog tale om forretningsudvikling, der bliver leveret af et enmands-Advisory Board.

Hvad er et Advisory Board?

Det er nemmest at starte med et Advisory Board, da det ikke er juridisk forbundet med virksomheden, og kan startes over en kop kaffe og en sandwich. Et Advisory Board er en rådgivende gruppe af mennesker, der er helt uafhængig af juridiske og regulative begrænsninger.

Et Advisory Boards eneste opgave er i princippet at rådgive og tilføre viden om de områder, det er nedsat til at fokusere på. Det betyder dog ikke, at et Advisory Board ikke kan rådgive om hele virksomheden og bidrage med viden og indsigt hele vejen rundt – faktisk er det ofte det, de er samlet for at gøre.

Idéen med et Advisory Board er, at man kan samle en række mennesker med en unik viden eller erfaring til at supplere den viden, der er i virksomheden, eller i bestyrelsen for den sags skyld.

Medlemmer af et Advisory Board bliver ikke honoreret på samme niveau som en bestyrelse, og ofte er medlemmerne hovedsageligt med, fordi de har en professionel interesse eller simpelthen synes så godt om ejeren eller virksomheden, at de har lyst til at hjælpe.

Et Advisory Board kan være særdeles nyttigt for de fleste SMV’er (små og mellemstore virksomheder), og for virksomheder med et meget specialiseret eller videnskabeligt forretningsområde.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er en integreret del af virksomhedens øverste ledelse, som det er defineret i Selskabslovens §115 – allerede her fremgår tyngden af det ansvar, der karakteriserer bestyrelsen i forhold til et Advisory Board.

En bestyrelse er en juridisk enhed og en del af ledelsesstrukturen i virksomheden. Det er i princippet bestyrelsen, der udpeger direktøren eller direktionen, da bestyrelsen har det overordnede og strategiske ansvar. Direktionen har den daglige ledelse af virksomheden, men skal følge de retningslinjer og anvisninger, bestyrelsen har besluttet. I praksis gælder det i mange SMV’er, at bestyrelsen blot er en formalia, der skal overholdes i forhold til lovgivningen, og reelt kun har en ”nikke-funktion” i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Der er mange formalia om bestyrelsen, og tidligere har bestyrelserne hovedsageligt bestået af familiemedlemmer til ejeren og virksomhedens advokat – også kaldet tantebestyrelser. Dette er ved at ændre sig, da vi ser en stigende tendens til, at bestyrelserne bliver mere aktive og ikke som hidtil blot godkender regnskaber og spiser en god middag. Mange er ved at opdage, at bestyrelsen kan have en betydelig mere aktiv rolle, og at det kan være meget gavnligt for virksomheden, at ansætte professionelle bestyrelsesmedlemmer. Dansk industri påviste for nyligt at virksomheder med eksterne bestyrelsesmedlemmer i gennemsnit vækster 14% mere.

Forskellen i praksis

Forskellen på et Advisory Board og en bestyrelse er i praksis, om det er en juridisk forbundet gruppe af mennesker, eller om det er en gruppe af velmenende, uforpligtigede rådgivere, der ønsker at bidrage til virksomhedens vækst.

Mange handlingsplaner, både de strategiske, organisatoriske og operationelle planer bliver i dag udformet af såvel Advisory Boards som af bestyrelser. Men det er vigtigt, både som ejerleder og som bestyrelsesmedlem at være helt klar over forskellen.

Skat!?

En anden lille detalje som mange ikke er klar over er, at bestyrelseshonorarer er personlig indkomst og ikke kan faktureres fra en virksomhed, medmindre man er advokat eller fra et evt. moderselskab. Honorarer til medlemmer af et Advisory Board kan faktureres som rådgivning fra en hvilken som helst virksomhed.

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?