fbpx

Value Discipline Strategies

Din virksomhed har brug for at være synlig og gøre sig positivt bemærket overfor kunderne.

Det kræver, at du vælger en strategi som både sikrer retning og tydelighed.

Porters generiske strategier er én måde at anskue dette strategivalg på. En lidt anden vinkel er Tracey og Wiersemas Value Discipline Strategies.

Treacy og Wiersema (1995) byggede videre på og modificerede Porters generiske strategier og skabte begrebet værdidiscipliner (Value Disciplines).

Treacy og Wiersemas værdidiscipliner har – naturligvis – til formål at virksomheden kan differentiere sig fra konkurrenterne og skabe værdi for kunderne.

De tager afsæt i, at ingen virksomhed kan være god til alting og ej heller kan stå for alting.

De beskriver tre discipliner, man kan excellere på;

  • Operationel ekspertise (Operational Excellence)
  • Produktlederskab (Product Leadership)
  • Kundeintimitet (Customer Intimacy)

Det kan godt lade sig gøre at kombinere de tre discipliner, men det kan være svært at excellere og være de bedste på flere discipliner, da nogle af elementerne kan modarbejder hinanden.

Man er derfor nødt til at vælge et fokusområde og gøre sig særligt bemærket her indenfor, men virksomheden skal være ’god nok’ i de andre discipliner for at lykkes med sin strategi.

Virksomheden vil typisk definere sin Value Discipline ved at kigge på hvilke kompetencer, virksomheden råder over.

De tre værdidiscipliner

Operationel ekspertise

Som navnet antyder drejer det sig om at være strategisk fokuseret på de operationelle processer; logistik, produktion, just-in-time og levering af produkter og services.

Her spiller produktionsplanlægning og supply chain en vigtig rolle. Målet for virksomheden er at minimere omkostninger og produktionsprocesser, for at kunne tilbyde produktet til den billigste pris og uden besvær for kunden.

Produktlederskab

Her er produktet i fokus, og både nytænkning i forbindelse med udviklingen af produkter og kvalitetsniveauet i produkterne/porteføljen er afgørende.

Her er forskning og udvikling en afdeling af høj betydning. Produktlederskab handler om, at man altid har det bedste produkt på markedet i sin branche.

Virksomheden hæver gerne baren for produktet, selvom de i forvejen selv har det bedste produkt.

Kundeintimitet

Relationen til kunden er omdrejningspunktet. Det er vigtigt at fastholde kunderne i en langvarig relation og satse på genkøb.

Her er ofte iværksat loyalitetsprogrammer og virksomheden vil have opmærksomheden rettet mod alle funktioner i det direkte møde med kunderne.

Virksomheden forsøger at skræddersy sine produkter og services til den enkelte kunde.

Det kan være dyrere for sælgeren i starten af hver kundeopstart, men det tjenes ind på de lavere omkostninger ved at have et langvarigt og intimt samarbejde, hvor virksomheden løbende tilpasser sig kundernes behov.

Du skal som virksomhedsejer/leder altså lave en analyse af virksomhedens stærke og svage sider (SWOT) for at kunne se, hvor muligheden for succes er størst i forhold til strategivalget.

Hvis du har brug for hjælp til arbejdet med en SWOT eller til at vælge en strategi står vi altid klar med en BusinessBuddy til dig.

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?