fbpx

Pathos Ethos Logos og Kairos

Pathos ethos logos er klassiske elementer i den aristoteliske retorik. Dog overses kairos oftest når det forklares i mange indlæg om emnet, på Internet.

Som ejerleder har man mange roller og står ofte i situationer, hvor man skal sælge sig selv, sine tanker, sine overbevisninger eller sin virksomhed for at sikre forretningens fortsatte udvikling.

Aristoteles var en mester i overtalelseskunst, og han beskriver sin tankegang i sit værk “Retorik”, hvor han identificerer tre vigtige faktorer

 • Pathos
 • Ethos
 • Logos

Ved at forstå de forskellige aspekter af retorikken bliver du mere bevidst om, hvad der skal til for at skabe et overbevisende argument.

Kommunikation med mere end blot ord. Jo flere ledelsesfærdigheder du udvikler, jo mere vil du kunne overbevise og få indflydelse på verden omkring dig.

Og med større indflydelse, jo mere positiv forandring kan du skabe.

Så læs dette og føj begreberne til din to-do-liste, så du husker at inddrage dem i din næste markedsføringsplan. Pathos ethos logos er lige så grundlæggende for vellykket kommunikation, som Maslows behovspyramide er for behovsafdækning.

Gennemslagskraft skabes gennem

 • En selvsikker holdning, understøttet af en venlig måde at være på
 • En stærk retfærdighedssans, understøttet af barmhjertighed
 • Et stærkt intellekt, understøttet af villighed til at lære
 • En stærk følelse af følelser, understøttet af selvbeherskelse
 • en stærk evne til at kommunikere, understøttet af evnen til at lytte
 • en stærk insisteren på at følge reglerne, understøttet af fleksibilitet
 • et stærkt engagement i innovation, understøttet af situationsbestemte realiteter
 • Et stærkt engagement over for dine følgere, understøttet af evnen til at lede

Eksemplerne på pathos, ethos, logos – og kairos nedenfor bør også hjælpe dig med at konstruere dine egne argumenter eller appeller.

Et sted hvor pathos, ethos logos og kairos virkelig er tydelig er i markedsføring af din virksomhed eller dit produkt til dit online marked. Men i begreberne er mindst lige så vigtige i din daglige ledelse og kommunikation.

Det enorme antal internetbrugere gør online tilstedeværelse meget udfordrende.

Men ved at huske begreberne pathos ethos logos og ikke mindst kairos kan du skabe en markedsføringsstrategi, der let vil skabe kontakt til dit marked og forbedre dine chancer for at få succes med din forretning.

Pathos – Følelser og værdier

Pathos er de følelser, der kan inddrages og spille en rolle i online markedsføring, specielt for mindre virksomheder.

Ved at fokusere på din virksomheds værdier og skabe en overbevisende brand story kan du skabe en følelsesmæssig forbindelse til dine kunder.

Men træd varsomt …!

Selv om disse værktøjer kan være kraftfulde, skal du sikre dig, at du ikke overbruger dem eller misbruger dem, for så vil din pathos skade din etos.

Undersøgelser har vist, at der er nogle få primære følelser, som du effektivt kan udnytte i markedsføringen:

 • Frygt
 • Vrede
 • Lykke
 • Sorg

Disse følelser vil fremkalde svar og reaktioner i målgruppens hjerter og sind, så som sagt træd forsigtigt, for følelser er ikke altid kun positive.

Eksempler på pathos

 • Der er ingen pris, der kan sættes på fred i sindet. Vores avancerede sikkerhedssystemer beskytter din families velbefindende, så du kan sove trygt om natten.
 • Vær ikke den sidste i kvarteret, der får behandlet sin græsplæne – du ønsker ikke at blive til grin på vejen!
 • Du vil træffe den rigtige beslutning, fordi du har noget, som ikke mange mennesker har: du har hjerte.
 • Efter flere år med denne form for mangel på respekt fra din chef, utallige spildte timer, missede fødselsdage … er det på tide, at du tager stilling.
 • “Bedre mænd end os har kæmpet og er døde for at bevare denne store nation. Nu er det vores tur til at gengælde tjenesten. For Gud og fædreland, mine herrer!
 • I vil aldrig blive tilfredse i livet, hvis I ikke griber denne mulighed. Ønsker du at leve resten af dine år med længsel efter at vide, hvad der ville være sket, hvis du bare var sprunget, da du havde chancen?

Ethos – troværdighed og tillid

En stor del af den succes, som virksomheder har online, kan tilskrives deres ethos, eller hvor troværdige de er.

Succes i en virksomhed er i høj grad forbundet med ethos

En troværdig ethos vil bidrage effektivt til succesen for enhver onlineforretning.

Enhver person kan offentliggøre hvad som helst online, men det kræver en vis mængde ethos at få en potentiel kunde eller klient til at føle, at han/hun kan stole på en virksomhed, som han/hun udelukkende ser på internettet.

Jeg har f.eks. selv valgt at være helt åben om min karrierers succeser og fiaskoer, ved at liste dem op her.

Troværdigheden af dit ethos vil forbedre den tillid, som din virksomhed får fra onlinefællesskabet. Du bør aktivt fremvise specifikke troværdige online ressourcer, der understøtter din troværdighed, for at sikre din lille virksomheds succes.

Disse ressourcer er anmeldelser, udsagn, casestudier, fællesskaber på sociale medier og meget mere.

Jo bedre du er til at understøtte dine forretning gennem tredjeparter, jo mere vil folk have tillid til din virksomhed og din markedsføringsindsats

Eksempler på ethos

 • Som læge er jeg kvalificeret til at fortælle dig, at denne behandling sandsynligvis vil give de bedste resultater.
 • Mine tre årtiers erfaring i offentlig tjeneste, mit utrættelige engagement over for befolkningen i dette samfund og min vilje til at nå på tværs af partierne og samarbejde med oppositionen gør mig til den ideelle kandidat til jeres borgmester.
 • Vores ekspertise inden for tagdækningskonstruktioner fremgår ikke kun af vores 50 år i branchen og vores personale af kvalificerede teknikere, men også af årtiers tilfredse kunder, som kun forventer det bedste.
 • Hvis min alder ikke overbeviser dig om, at jeg ved, hvad jeg taler om, så tænk i det mindste på, at jeg er din bedstefar, og jeg ønsker kun det bedste for dig.
 • Hvis du stadig er usikker, så tænk på, at min avancerede grad og min forskning taler for sig selv

Logos – Logik, fornuft og bevis

At bruge logos betyder, at du appellerer til den logiske side af mennesker, logikken.

I logos kan du bruge statistik, fakta ark og andre typer videnskabelige og logiske ræsonnementer og videnskabelig argumentation.

Selv om logik kan være nyttigt i markedsføringen af produkter og tjenester, anbefales det, at du præsentere logos pakket ind som i en sandwich, i reklamer.

I en logisk sandwich bør du omgive de logiske ræsonnementer med følelsesmæssige appeller for at sikre, at din reklame får større gennemslagskraft og ikke blot ender som tal og grafer.

Eksempler på logos

 • Dataene er helt klare: Denne investering har konsekvent givet overskud år efter år, selv på trods af markedsnedgang på andre områder.
 • Mere end hundrede undersøgelser er blevet gennemført i løbet af det sidste årti, og ingen af dem tyder på, at dette er en effektiv behandling af hårtab.
 • Historien har gang på gang vist, at absolut magt korrumperer absolut.
 • Den private efterspørgsel efter produktet er aftaget i de sidste tre år, og salgstallene i år er på et historisk lavt niveau. Det er på tide at undersøge andre muligheder.
 • Algoritmerne er blevet kørt på tusind forskellige måder, og matematikken er fortsat i orden.
 • Han har en track record af succes med denne virksomhed, der kulminerer i nogle af vores mest anerkendte arkitekturer til dato og har givet os årets firma ni gange i træk.

Kairos – Rette tid og sted

Kairos er at vide, hvad der er mest hensigtsmæssigt i en given situation. At sige eller skrive det rigtige, på det rigtige tidspunkt.

For at en annonce eller et argument kan blive en succes, er det ofte nødvendigt med en passende tone og struktur og komme på det rigtige tidspunkt. F.eks. ville en annonce med Cher være mere effektiv for et teenageblad i 1999 end i 2021.

Kairos er også grunden til, at du måske sender en anden slags klage-e-mail til til din chef end til din mor.

Du ønsker måske lignende resultater fra begge modtagere, men afhængigt af, hvem der læser din e-mail den, kan du justere timingen, tonen og graden af formalitet i mailen.

Vær overbevisende

Brug ethos i begyndelsen for at opbygge din troværdighed og for at få dine kunder/læsere til at forholde sig til dig.

Brug logos, eller logik, til at argumentere og opbygge dine argumenter.

Afslut med pathos, eller den følelsesmæssige appel, da folk handler ud fra deres følelser, og det er trods alt dit endelige mål.

Og husk nu Kairos til at sikre dig dit budskab er aktuelt og vedk

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?