fbpx

Cirkulær økonomi? – Få en MiljøBuddy

Bæredygtighed handler ikke kun om at plante træer eller at køre i elbiler.

Det handler i høj grad om at lade sin  forretningsudviklingen omfatte nye områder. Herunder specielt at fokuserer på at genanvende og innovere.

Det handler både om at spare på anvendelsen af råstoffer og om at begrænse mængden af affald som skal opbevares, eller i værste fald brændes. Når affald brændes slipper det direkte ud i atmosfæren.

Der er ingen tvivl om, at ord som bæredygtighed, CO2 og cirkulær økonomi vinder frem i bestyrelserne i disse år. Der er fokus på at det er nu der skal handles. Den der kommer først til markedet med den rigtig løsning vi have et markant forspring til de næste. Hvis man husker at fortælle om det.

Ifølge Arlas opinionsundersøgelse fra 2018 forbinder 87% af danskerne bæredygtighed med øget genanvendelse.

Cirkulær økonomi

En god måde at tænke i genanvendelse, er ved at tænke i cirkulære økonomi.

Cirkulær økonomi kan se ud på flere forskellige måder:

 • Genanvendelse i samme kredsløb
  Et produkt som ikke længere er funktionelt kan nedbrydes og genanvendes som en ressource til at fremstille et nyt, tilsvarende produkt. Dette er blandt andre princippet i den danske flaske- og dåsepantordning.
 • Genanvendelse i et andet kredsløb
  Et affaldsprodukt fra én værdikæde opsamles, og indgår som ressource i en anden værdikæde. Dette ses for eksempel i produktionen af biobrændsel, hvor et restmateriale som fx kaffegrums genbruges.
 • Produkt som service
  I stedet for at sælge et produkt til en forbruger, som så eventuelt skiller sig af med det efter det ikke længere er brugbart for dem, men før dets levetid egentligt er overstået, kan man i højere grad lave leasing- og lejeaftaler. Her har forbrugeren altså kun produktet mens de skal bruge det, og det kan herefter skifte hænder og benyttes af en anden forbruger. Dette er allerede en udbredt koncept i bilverdenen, men kan også udvides til andre områder.
 • Produkt livsforlængelse:
  Skab et produkt der er modulært eller på anden måde let at opgradere/reparere. Dette er et stort emne i smartphonebranchen, hvor flere store producenter i årevis har arbejdet sig den modsatte vej, og får kunderne til at købe nyt hele tiden, uden at have en løsning på hvad der skal ske med den gamle. Fairphone er et eksempel på en cirkulær mobilproducent.
 • Deleøkonomi:
  Nogle produkter kan benyttes af flere forbrugere på én gang, hvis det er et produkt, som de kun sporadisk har brug for. Gode eksempler på dette er delekontorer eller -transport. Her køber forbrugerne adgang i en begrænset periode, så flere kan få noget ud af samme produkt.

 

 

Økonomi i miljøet

Det er vigtigt at påpege, at omstillinger til bæredygtighed kan være en rigtig god forretning for virksomheder.

Identifikation af spildte ressourcer i værdikæden kan lede til mere omsætning, hvis de kan udnyttes mere effektivt, samtidigt med, at det har en positiv indflydelse på virksomhedens bæredygtighed.

Uanset om det umiddelbart giver en direkte besparelse eller øget omsætning, må virksomhederne som udgangspunkt være forberedt på, at en bæredygtig omstilling koster penge.

MEN Omstillingen til cirkulær økonomi kan give adgang til et helt nyt marked, som man ikke tidligere havde adgang til. Det er tilfældet for de fleste former for bæredygtig omstilling.

Forbrugerne

Den cirkulære økonomis konkrete natur gør omstillingen langt mere gennemsigtig for forbrugerne og de vil i bedste fald føle, at de er en del af processen, og dét er noget, der er kunder i.

Ifølge en undersøgelse fra PwC i 2021 er 55% af forbrugere villige til at betale mere for et bæredygtigt produkt og forbrugerne har i den grad øje for om virksomhederne har taget stilling til FNs verdensmål.

Ikke nok med, at et cirkulært produkt vil have en unik markedsføringsmulighed, vil det altså også have et potentielt marked der er betydeligt større, end hvis det ikke var bæredygtigt.

Fremtiden og miljøafgifter

Fremtiden er ret usikker omkring økonomien, men vi kan nok være ret sikre på der vil komme en eller anden form for afgift på miljøet, specielt på udledningen af CO2.

BusinessBuddy – MiljøBuddy

Så hvordan kommer I så i gang?

Kontakt BusinessBuddy nu! – Vi har udarbejdet en koncept for cirkulær økonomi og bæredygtighed for handelsvirksomheder.

 

Af Jesper Dam Knudgaard, MiljøBuddy

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?