fbpx

10 eksempler på vækststrategi

En vækststrategi er et effektivt værktøj, der hjælper dig med at nå dine forretningsmål, fordi strategien definerer de redskaber, du skal bruge i din virksomhed, for at nå målet.

Vækststrategien, og ikke mavefornemmelser, bør også være afgørende for dine organisatoriske beslutninger, såsom ansættelse af nye medarbejdere.

At skabe en vækststrategi, der er i tråd med det mål, du har for din virksomhed, kræver tid, fordybelse og diskussioner af muligheder. Det er vigtigt ikke kun at vælge til, men også fra.

I denne blog vil vi belyse, hvad en vækststrategi er, og hvorfor den er vigtig, hvilke komponenter en vækststrategi består af, og give 10 eksempler på vækststrategi er, som kan hjælpe dig med at finde idéer til din egen virksomhed.

Hvad er en vækststrategi?

En vækststrategi er en oversigt over de handlinger og beslutninger, som en virksomhed planlægger at træffe for at nå sine mål og målsætninger.

En vækststrategi definerer, hvad virksomheden skal gøre for at nå sine mål, hvilket kan være med til at styre beslutningsprocessen i forbindelse med ansættelser og ressourceallokering.

En vækststrategi hjælper de forskellige afdelinger med at arbejde sammen og sikrer, at afdelingernes beslutninger støtter virksomhedens overordnede retning.

Hvorfor er en vækststrategi vigtig?

Der er mange grunde til, at en vækststrategi er vigtig for virksomheder, f.eks.:

Planlægning/Processen: En vækststrategi hjælper dig med at identificere de vigtigste skridt, der skal tages for at nå dine forretningsmål.

Styrker og svagheder: Processen med at skabe en vækststrategi giver dig mulighed for at identificere og evaluere din virksomheds styrker og svagheder, så du kan skabe en strategi, der optimerer dine styrker og kompenserer for eller eliminerer dine svagheder.

Effektivitet: En vækststrategi giver dig mulighed for effektivt at fordele ressourcer til dine forretningsaktiviteter, hvilket helt sikkert vil gøre dig mere effektiv. Den hjælper dig også med at planlægge så du kommer på forkant af deadlines, fordeler arbejdsroller og holde dig på sporet i forhold til dine projektmål.

Kontrol: Ved at udarbejde en vækststrategi får du mere kontrol over valget af de handlinger, der hjælper dig med at nå dine mål, og du kan nemt se, om dine aktiviteter bringer dig tættere på dine mål.

Konkurrencefordel: Ved at fastlægge en klar handlingsplan for, hvordan du vil nå dine mål, kan du fokusere på at udnytte dine styrker og bruge dem som en konkurrencefordel, der gør din virksomhed unik på markedet.

En vækststrategi består af

Der er syv nøgleområder i en vækststrategi:

  1. Vision og forretningsmål

En vækststrategi har til formål at hjælpe dig med at nå dine forretningsmål.

Med en vision for virksomhedens retning kan du i vækststrategi en skabe klare instruktioner i vækststrategi en om, hvad der skal gøres, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre hvert enkelt trin.

  1. Kerneværdier

En vækststrategi vejleder lederne samt afdelingerne om, hvad der skal gøres og ikke skal gøres, i forhold til organisationens kerneværdier.

Den hjælper alle med at være på samme side og med de samme mål.

  1. SWOT-analyse

SWOT står for styrker, svagheder, muligheder og trusler. Denne analyse indgår i enhver vækststrategi , da den giver virksomheden mulighed for at stole på sine styrker og bruge dem som en fordel.

Den gør også virksomheden opmærksom på eventuelle svagheder og trusler og når man samtidig anvender den udvidede udgave TOWS, kan man hurtigt omsætte opdagelserne til handlinger.

  1. Taktik

Vækststrategi er bør resultere i konkrete handlingsplaner med en vis grad af detaljer for, hvordan arbejdet skal udføres, for at maksimere effektiviteten.

Folk, der er ansvarlige for udførelsen, skal kunne forstå hvad der skal gøres, så der kan spares både tid og kræfter.

  1. Markedsføring

En vækststrategi uden en handlingsplan for markedsføring og salg, er ikke meget bevendt. Du kan optimere og du kan effektivisere, men i sidste ende skal du sælge nogle produkter.

Det er vigtigt ikke at gå let hen over salg og markedsføring, da selv den mest effektive forretning ikke overlever manglende afsætning.

  1. Plan for ressourceallokering

En vækststrategi omfatter, hvor du vil finde de nødvendige ressourcer til at gennemføre planen, hvordan ressourcerne vil blive tildelt, og hvem der er ansvarlig for at gøre det.

På den måde vil du kunne se, hvor du har brug for at tilføje flere ressourcer for at gennemføre dine projekter.

  1. Måling

Vækststrategi en omfatter også en måde at spore strategiens resultater på, hvorpå man kan evaluere, om den klarer sig i forhold til de mål, der blev fastsat, før strategien blev lanceret.

Dette hjælper dig med at holde dig på sporet med hensyn til frister og mål samt budgetmæssige hensyn.

10 eksempler på vækststrategier

Krydssælge flere produkter

Når virksomheder fokuserer på at sælge flere produkter til den samme kunde.

Krydssalg fungerer godt for f.eks. kontorforsyningsvirksomheder og banker samt for onlineforhandlere.

Ved at øge mængden af produkter, der sælges pr. kunde, kan du øge den gennemsnitlige ”kurvstørrelse”.

Og selv en lille stigning i kurvestørrelsen kan have en betydelig indvirkning på likviditeten, uden at man behøver at bruge penge på at skaffe flere nye kunder.

Det mest innovative produkt eller den mest innovative tjeneste

Mange virksomheder, især inden for teknologi eller bilbranchen, skiller sig ud ved at skabe de mest banebrydende produkter.

Hvis du skal bruge dette som din vækststrategi, skal du definere, hvad “innovativ” betyder for din organisation, eller hvordan du er innovativ.

Øg salget fra nye produkter

En del, særligt større virksomheder, fokusere på at investere i forskning og udvikling for konstant at innovere, selv med deres mest succesfulde produkter.

Denne type strategi indebærer, at der introduceres nye produkter på markedet og opdaterede produkter, der kan følge med tendenserne.

Forbedre kundeservice

Dette kan være en rigtig god vækststrategi, hvis din virksomhed har haft et problem med at levere kundeservice af høj kvalitet.

Nogle virksomheder har endda opbygget et godt ry for at have en exceptionel kundeservice.

Normalt har virksomheder et problem på et specifikt område, så en vækststrategi, der fokuserer på at forbedre kundeservicen, vil normalt have mål, der er centreret omkring ting som onlinesupport eller et mere effektivt callcenter.

Gå ind på et nyt marked

Nogle virksomheder opkøber eller fusionerer konkurrenter for at få hjørnet et ungt marked eller adgang til flere kunder og ressourcer.

Dette er en almindelig strategi, der anvendes af store virksomheder for at opnå en fordel på et nyt eller hurtigt voksende marked.

Opkøb af en ny virksomhed giver en større virksomhed mulighed for at konkurrere på et marked, hvor du ikke tidligere har været repræsenteret, samtidig med at brugerne af dit produkt eller din service bevares.

Produktdifferentiering

Produktdifferentiering er en almindelig vækststrategi, især for B2C (business-to-consumer) -virksomheder.

Du kan differentiere jeres produkter ved at fremhæve, at de har overlegen teknologi, funktioner, prisfastsættelse eller styling.

Prissætningsstrategier

Når det kommer til prissætning, kan virksomhederne enten holde deres priser lave for at tiltrække flere kunder eller give deres produkter en prestige-værdi ved at prissætte dem over det, som de fleste almindelige kunder har råd til.

Når virksomhederne holder deres priser lave, skal de sælge en meget større mængde produkter, da fortjenstmargenerne normalt er meget lave.

Virksomheder, der vælger at prissætte deres produkter til priser, der ligger over det, som almindelige kunder kan betale, kan bevare deres produkts eksklusivitet og samtidig bevare en stor fortjenstmargen pr. produkt, så de behøver ikke at sælge store mængder – da det faktisk vil undergrave forretningen, da produktet mister prestige ved at være allemandseje.

Teknologisk fordel

Ved at opnå en teknologisk fordel kan man ofte opnå et bedre salg, forbedret produktivitet eller endda markedsdominans.

Det betyder, at man investerer i forskning og udvikling eller opkøber en mindre virksomhed for at få adgang til deres teknologi – eller endda anskaffer sig medarbejdere med unikke færdigheder, som vil give virksomheden en teknologisk fordel.

Forbedre kundefastholdelse

Det er generelt langt nemmere at fastholde en kunde end at bruge penge på at tiltrække en ny kunde, og derfor er dette en god strategi, hvis du har mulighed for at forbedre kundefastholdelsen.

Bæredygtighed

Du kan lancere en hel vækststrategi, der har til formål at øge bæredygtigheden i din virksomhed.

Målet kunne f.eks. være at reducere energiomkostningerne eller mindske virksomhedens fodaftryk ved at implementere et genbrugsprogram.

Nyeste indlæg

Value Proposition Canvas på dansk

Et nært familiemedlem til Business Model Canvas hedder Value Proposition Canvas. Vi har svært ved at skjule, at Business Model Canvas har en helt særlig

Trivselsundersøgelser?

Det er blevet mere normalt at tale om mental sundhed og velvære på arbejdspladsen i de senere år. Faktisk viste flere medarbejderundersøgelse at langt over

IPA Staff – et HR system

Tiltrækning og fastholdelse af rette medarbejdere, håndting af forskelligheder, udvikling af kompetencer og gennemføre succesfulde organisationforandringer udgør centrale udfordringer for moderne HR-afdelinger. Målet er ikke

HR? Har vi brug for det?

HR? Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad HR egentlig betyder, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker virksomheder, er du ikke alene. HR

Har du et spørgsmål?