Vi skaber et solidt udgangspunkt for yderlige vækst

Strategi

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med en strategi?

Det har stor betydning for både ledelse og medarbejdere at kende både retning og mål – altså ”hvor skal vi hen” og ”hvordan kommer vi derhen”. Det gør det langt nemmere at navigere og prioritere i dagligdagen, og dermed også tage de rette beslutninger når der er en rød tråd i initiativer og processer – både som leder og medarbejder.

Når vi arbejder med strategi, hjælper vi netop med at sætte klare realistiske mål for fremtiden, ligesom vi hjælper med forankring af strategien i organisationen – og dermed aktivering af organisationens eksekveringskraft.

“uden de rette kompetencer og indstilling i organisationen er strategi, eksekveringsplan og initiativer bare et stykke papir og gode intentioner.”

Vi hjælper med at udarbejde, eller udfordre, en klar og tydelig forretningsmodel, baseret på Business Model Canvas modellen.

Forretningsmodel

Er virksomhedens forretningsmodel helt tydelig, eller ligger der en gemt skat og venter.

Vi arbejder med Business Model Canvas, som er et anerkendt værktøj til opbygning af nye forretningsområder, optimering af den eksiste-rende eller dokumentere hvordan der arbejdes i dag.

En forretningsmodel bruges til at beskrive måden virksomheden skaber værdi, og har til formål at besvare 9 essentielle spørgsmål:

 1. Hvad tilbyder virksomheden sine kunder – værditilbud 
 2. Hvilken relation ønskes til kunderne
 3. Hvilke kanaler anvendes til salget
 4. Hvem er kundesegmentet
 5. Hvad er virksomhedens nøgleaktiviteter
 6. Hvad er virksomhedens nøgleressourcer
 7. Hvem er virksomhedens nøglepartnere
 8. Hvordan er koststrukturen
 9. Hvad er omsætningsstrukturen

Salgsoptimering

Måden kunderne køber på har ændret sig væsentligt de senere år

…og det stiller større krav til dem der sidder med salg/marketing – i dag kræver det langt mere analytisk og strategisk tilgang til kunderne.

Salg er en kompleks størrelse, og hvis ikke medarbejderne er effektive, opnår du som arbejdsgiver ikke det optimale udbytte.

Vi hjælper med alt fra den overordnede salgsstrategi, markedsplaner og salgstræning, samlet og med de enkelte sælgere. Vi kan også coache den enkelte medarbejder i et aftalt forløb. Fungere som salgsledelse m.m.

Kort sagt hjælper vi med at få bedre resultater ud af indsatserne.

Økonomi & administration

Skalerbarhed i økonomi & administration er vigtig

Hvis man som virksomhed er ambitiøs og ønsker vækst eller vil sikre sig en struktureret og rentabel vækst, er det vigtigt at have et skalebart setup generelt – og det omfatter også funktionerne i økonomi og administration.

Alternativet er som regel ansættelse af flere arme og ben, som er en dyr og omkostningstung metode. 

Vores tilgang til samarbejde

Når vi tilgår et samarbejde, starter det altid med et uforpligtende kaffemøde. Her opnås et overordnet indblik i virksomhedens historie, struktur, forretningsmodel, marked, organisation samt ønsker og udfordringer. Derudover afklares den gensidige kemi og der forventningsafstemmes omkring model for samarbejde og videre handling aftales.

step by step årsaftale

Konceptet er en nem og overskuelig måde at komme i gang med at udvikle din virksomhed og nå dine ambitioner  

STEP BY STEP er udviklet og tilpasset virksomheder med ambitioner, hvor vi tilbyder et udviklingsforløb, der typisk strækker sig over en længere periode.

Hen over en aftalt periode tager vi, i samarbejde med dig, hånd om at skabe en sund fordeling mellem drift og udviklingstiltag.

Vi er med på sidelinjen igennem hele perioden og kommer løbende forbi virksomheden til møder, hvor der bliver sat fokus på udvikling og fremdrift. Med en STEP BY STEP aftale får din virksomhed derfor en ideel ramme til at skabe fremdrift og vækst.

Udnyt din virksomheds potentiale bedre med en STEP BY STEP årsaftale

For eksempel:

 • Styrk top- og bundlinjen
 • Få mere personligt overskud i hverdagen
 • Få bedre overblik over forretningen
 • Skab en stærkere organisation
 • Få et skalerbart fundament
 • Etc.

 

Prisen starter allerede ved 1.000 dkk pr. mdr. – se nedenstående…