fbpx

Understøtter eller hæmmer
dit IT-setup
virksomhedens udvikling

Understøttende eller hæmmende

Det kan være afgørende for at nå virksomhedens målsætninger

Ganske få, hvis nogen, har opnået en optimal rentabel vækst eller drift, uden et understøttende og skalerbart IT-setup.

Det er derfor vigtigt at få afklaret om virksomhedens IT-setup er understøttende eller hæmmende for opnåelse af ambitionerne.

Vi hjælper med at synliggøre nuværende tilstand. Komme med forslag til værdiskabende tiltag, der kan forbedre mulighederne for virksomhedens målopfyldelse. 

rugbrødsprocesser

Sæt strøm til “rugbrødsprocesserne”

De fleste manuelle processer (“rugbrødsprocesser”) kan med fordel digitaliseres, så der bliver tid og overskud til at fokusere på mere forretningskritiske og værdiskabende funktioner og områder.

Vi hjælper med at identificere flaskehalse og optimeringsmuligheder – og dermed hvor der med fordel kan effektiviseres med digitalisering.

arbejdsgange & processer

Optimer og effektiviser arbejdsgange og processer

Ud over at sætte strøm til “rugbrødsprocesser”, kan der også være optimerings- og effektiviseringsmuligheder ved at kigge på hele værdikædens arbejdsgange og processer – og derigennem skabe forbedret flow, effektiviseringer, gladere kunder, bedre brugeroplevelser osv.

Det er vores erfaring at der næsten altid er mulighed for at foretage optimeringer, effektiviseringer og forbedringer.

projektledelse

De fleste projekter, og derfor også IT implementering kræver en plan og projektledelse

Tid er en knap eller manglende ressource i de fleste virksomheder, og derfor kan det være svært at afse interne ressourcer til projektledelse – og måske er kompetencerne heller ikke tilstede.

Mange køber sig til denne ydelse hos leverandøren, men den er hverken uvildig eller favner forandringsledelsen internt i virksom-heden.

Vi kan derfor være virksomhedens objektive projektleder, hvor der samtidig er fokus på intern kapacitet og forandringsledelse. 

 

Vi skal tale forretning

Hos os taler vi ikke om bits & bites, functions and features…

nej, vi taler forretning. 

For nye systemer og IT alene er desværre ikke en magisk formel til succes – eller hurtigt at få løst de udfordringer man måtte have.

Det er vigtigt at se på helheden – der skal være sammenhængskraft mellem strategiske målsætninger, organisationen og de understøt-tende IT & digitale løsninger.

Vi danner os derfor altid et klart billede af virksomhedens målsæt-ninger, forretningsmodel, organisationens parathed, holdning, og kompetencer m.m. – før vi rådgiver om IT & digitalisering. 

Virksomheden kan have investeret i verdens bedste IT-løsning, men hvis IKKE organisationen (medarbejderne) adoptere løsningen opnås ikke den forventede effekt og resultat.

Implementering af IT & Digitalisering er ikke et IT-projekt – det er et FORANDRINGSPROJEKT

Skal vi i fællesskab finde ud af hvordan din virksomhed bedst bliver understøttet af IT og digitale løsninger?